Hôm nay, Thứ 3 26/01/2021

Banner vip nhất

Giá: 3.2 Tỷ

Diện tích KV: 35 m²

Ngày đăng: 25/01/2021

Giá: 6.3 Tỷ

Diện tích KV: 226 m²

Ngày đăng: 22/01/2021

Giá: 3.9 Tỷ

Diện tích KV: 27.7 m²

Ngày đăng: 21/01/2021

Giá: 10.5 Tỷ

Diện tích KV: 133 m²

Ngày đăng: 20/01/2021

Giá: 6.5 Tỷ

Diện tích KV: 53.2 m²

Ngày đăng: 16/01/2021

Giá: 6.6 Tỷ

Diện tích KV: 125 m²

Ngày đăng: 16/01/2021

Giá: 10.5 Tỷ

Diện tích KV: 116.2 m²

Ngày đăng: 15/01/2021

Giá: 18.5 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 13/01/2021

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 12/01/2021

Giá: 17.5 Tỷ

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 09/01/2021

Giá: 7 Tỷ

Diện tích KV: 34.5 m²

Ngày đăng: 08/01/2021

Giá: 8.8 Tỷ

Diện tích KV: 2024 m²

Ngày đăng: 07/01/2021

Giá: 3.25 Tỷ

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 06/01/2021

Giá: 1.7 Tỷ

Diện tích KV: ...

Ngày đăng: 03/01/2021

Giá: 5.2 Tỷ

Diện tích KV: 85 m²

Ngày đăng: 30/12/2020

Giá: 11.3 Tỷ

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 30/12/2020

Giá: 2.5 Triệu/m2

Diện tích KV: 52 m²

Ngày đăng: 30/12/2020

Giá: 1.450 Tỷ

Diện tích KV: ...

Ngày đăng: 29/12/2020

Giá: 1.75 Tỷ

Diện tích KV: 2106 m²

Ngày đăng: 28/12/2020

Giá: 16.5 Tỷ

Diện tích KV: 87.4 m²

Ngày đăng: 28/12/2020

Giá: 510 Triệu

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 27/12/2020

Giá: 2.7 Tỷ

Diện tích KV: 34.4 m²

Ngày đăng: 26/12/2020

Giá: 6.9 Triệu

Diện tích KV: 98 m²

Ngày đăng: 26/12/2020

Giá: 2.15 Tỷ

Diện tích KV: 75 m²

Ngày đăng: 25/12/2020

Giá: 1.8 Tỷ

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 24/12/2020

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 52 m²

Ngày đăng: 24/12/2020

Giá: 22 Triệu/tháng

Diện tích KV: 160 m²

Ngày đăng: 23/12/2020

Giá: 4.85 Tỷ

Diện tích KV: 68 m²

Ngày đăng: 23/12/2020

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 31.5 m²

Ngày đăng: 23/12/2020

Giá: 7.5 Tỷ

Diện tích KV: 71.4 m²

Ngày đăng: 23/12/2020

Giá: 1.45 Tỷ

Diện tích KV: 2742 m²

Ngày đăng: 21/12/2020

Giá: 4.86 Tỷ

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 19/10/2019

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 58 m²

Ngày đăng: 21/12/2020

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 21.5 m²

Ngày đăng: 21/12/2020

Giá: 6 Tỷ

Diện tích KV: 61.3 m²

Ngày đăng: 21/12/2020

Giá: 4.9 Tỷ

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 19/12/2020

Giá: 9 Tỷ

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 19/12/2020

Giá: 12.5 Triệu/m2

Diện tích KV: 82 m²

Ngày đăng: 18/12/2020

Giá: 3.35 Tỷ

Diện tích KV: 44.8 m²

Ngày đăng: 18/12/2020

Giá: 1.9 Tỷ

Diện tích KV: ...

Ngày đăng: 15/12/2020

Giá: 6 Tỷ

Diện tích KV: 120 m²

Ngày đăng: 14/12/2020

Giá: 8.2 Tỷ

Diện tích KV: 210.5 m²

Ngày đăng: 12/12/2020

Giá: 36 Tỷ

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 12/12/2020

Giá: 3.8 Tỷ

Diện tích KV: 62 m²

Ngày đăng: 12/12/2020

Giá: 3.68 Tỷ

Diện tích KV: 33.5 m²

Ngày đăng: 11/12/2020

Giá: 13.7 Tỷ

Diện tích KV: 57.4 m²

Ngày đăng: 11/12/2020

Giá: 18.2 Tỷ

Diện tích KV: 144 m²

Ngày đăng: 11/12/2020

Giá: 3 Tỷ

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 11/12/2020

Giá: 5.5 Tỷ

Diện tích KV: 27 m²

Ngày đăng: 10/12/2020

Giá: 4.63 Tỷ

Diện tích KV: 52 m²

Ngày đăng: 10/12/2020

Giá: 5 Tỷ

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 10/12/2020

Giá: 2 Triệu/m2

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 09/12/2020

Giá: 2 Tỷ

Diện tích KV: 11.8 m²

Ngày đăng: 09/12/2020

Giá: 5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 35 m²

Ngày đăng: 09/12/2020

Giá: 3.35 Tỷ

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 09/12/2020

Giá: 30.5 Tỷ

Diện tích KV: 137 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 12 Tỷ

Diện tích KV: 136.8 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 5.3 Tỷ

Diện tích KV: 44.5 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 4 Tỷ

Diện tích KV: 260 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 50 Triệu/tháng

Diện tích KV: 96 m²

Ngày đăng: 24/01/2021

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 24/01/2021

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50 m²

Ngày đăng: 22/01/2021

Giá: 90 Triệu/tháng

Diện tích KV: 110 m²

Ngày đăng: 19/01/2021

Giá: 3.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 28/11/2020

Giá: 150 Triệu

Diện tích KV: 129 m²

Ngày đăng: 11/01/2021

Giá: 20 Triệu

Diện tích KV: 88 m²

Ngày đăng: 08/01/2021

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 32 m²

Ngày đăng: 06/01/2021

Giá: 35 Triệu/tháng

Diện tích KV: 500 m²

Ngày đăng: 29/12/2020

Giá: 22 Triệu/tháng

Diện tích KV: 160 m²

Ngày đăng: 23/12/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 99 m²

Ngày đăng: 18/12/2020

Giá: 11 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 17/12/2020

Giá: 60 Triệu/tháng

Diện tích KV: 96.4 m²

Ngày đăng: 16/12/2020

Giá: 3 Triệu/tháng

Diện tích KV: 3 m²

Ngày đăng: 16/12/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 250 m²

Ngày đăng: 14/12/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 92.4 m²

Ngày đăng: 10/12/2020

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 200 m²

Ngày đăng: 09/12/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 09/12/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 92 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 42 Triệu/tháng

Diện tích KV: 120 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 3 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 08/12/2020

Giá: 1.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 05/12/2020

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 175 m²

Ngày đăng: 04/12/2020

Giá: 6 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50 m²

Ngày đăng: 03/12/2020

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 75 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 20 Tỷ

Diện tích KV: 88 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 340 m²

Ngày đăng: 01/12/2020

Giá: 35 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50 m²

Ngày đăng: 25/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 26/11/2020

Giá: 120 Triệu

Diện tích KV: 187 m²

Ngày đăng: 25/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 46 m²

Ngày đăng: 21/11/2020

Giá: 7.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: 10.8 Tỷ

Diện tích KV: 67.2 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 304 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 70 Triệu/tháng

Diện tích KV: 120 m²

Ngày đăng: 18/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 17/11/2020

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 175 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 6 Triệu/tháng

Diện tích KV: 22.8 m²

Ngày đăng: 14/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 38 Triệu/tháng

Diện tích KV: 124 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 38 Triệu/tháng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 11/11/2020

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 106.6 m²

Ngày đăng: 07/11/2020

Giá: 8 Triệu

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 05/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 15 m²

Ngày đăng: 04/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 500 m²

Ngày đăng: 02/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 315 m²

Ngày đăng: 01/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 30/10/2020

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 90 m²

Ngày đăng: 29/10/2020

Giá: 900 Triệu

Diện tích KV: 300 m²

Ngày đăng: 27/10/2020

Giá: 150 Triệu/tháng

Diện tích KV: 2015 m²

Ngày đăng: 18/10/2020

Giá: 35 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 17/10/2020

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 220 m²

Ngày đăng: 05/10/2020

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 33.6 m²

Ngày đăng: 03/10/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 01/10/2020

Giá: 10 Triệu/tháng

Diện tích KV: 33 m²

Ngày đăng: 30/09/2020

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 77 m²

Ngày đăng: 25/09/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 23/09/2020


Tin xem nhiều nhất

Cho thuê đất làm kho, xưởng, ấp 4, xả hưng long, bình chánh

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 1160 m2

Ngày đăng: 07/12/2020

Bán thửa đất 9/26 Trương Phước Phan , BTĐ , Bình Tân .

Giá: 22.5 Tỷ

Diện tích KV: 692.9 m2

Ngày đăng: 07/12/2020

Cần bán nhà 302/26/9 Phan Huy Ích. P12 Quận Gò Vấp

Giá: 6.2 Tỷ

Diện tích KV: 60 m2

Ngày đăng: 04/12/2020

Bán nhà HXH 16/87/36 Nguyễn Thiện Thuật, P. 2, Q. 3 - Gần chợ Bàn Cờ

Giá: 8.2 Tỷ

Diện tích KV: 38.5 m2

Ngày đăng: 03/12/2020

Bán 2 lô đất F4 góc đường số 5 và 6 KCN Hoà Bình, Thủ Thừa, Long An

Giá: 22 Tỷ

Diện tích KV: 5353 m2

Ngày đăng: 03/12/2020

Bán nhà mặt tiền số 621 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8

Giá: 5.4 Tỷ

Diện tích KV: 88.4 m2

Ngày đăng: 02/12/2020

Chính chủ bán nhà 13/16 Duy Tân , F.15 , Q. Phú Nhuận.

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 39.5 m2

Ngày đăng: 02/12/2020

Cho thuê nhà nguyên căn 3 tầng, số 405/41/9 Thống Nhất, P. 11, Gò Vấp

Giá: 14 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50.5 m2

Ngày đăng: 02/12/2020

Cần bán nhà 46-48 Bến Cát, phường 7, quận Tân Bình

Giá: 20 Tỷ

Diện tích KV: 88 m2

Ngày đăng: 02/12/2020

Bán Nhà 2 MT Hẻm 128/ 59A Đinh Tiên Hoàng,P.1, Bình Thạnh

Giá: 7.2 Tỷ

Diện tích KV: 42 m2

Ngày đăng: 02/12/2020

Bán nhà mặt tiền số 124 đường 3/2 P12 Q10.

Giá: 48 Tỷ

Diện tích KV: 113 m2

Ngày đăng: 01/12/2020

Bán nhà hẻm xe hơi đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình

Giá: 10.8 Tỷ

Diện tích KV: 82.5 m2

Ngày đăng: 30/11/2020

Bán nhà 5/ 35M, Ấp Nam Thới, Thới Tam Thôn, Hóc Môn.

Giá: 2.4 Tỷ

Diện tích KV: 53.3 m2

Ngày đăng: 30/11/2020

Bán nhà 120 Tôn Thất Thuyết, P. 15, Quận 4.

Giá: 33 Tỷ

Diện tích KV: 165 m2

Ngày đăng: 30/11/2020

Bán gấp nhà hẻm 5m 451/106 Phạm Thế Hiển, quận 8

Giá: 4.8 Tỷ

Diện tích KV: 71.5 m2

Ngày đăng: 28/11/2020

Bán nhà 237/60/ 13 Phạm Văn chiêu, P. 14, Gò Vấp.

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 92 m2

Ngày đăng: 28/11/2020

Bán nhà 237/60/ 13 Phạm Văn chiêu, P. 14, Gò Vấp.

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 92 m2

Ngày đăng: 28/11/2020

Bán nhà 110/12 Đỗ Năng Tế , An Lạc A , Bình Tân

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 60 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán nhà nhanh trong 2 tuần HXH 333/11Bis Lê Văn Sỹ, Tân Bình,

Giá: 12.85 Tỷ

Diện tích KV: 72 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán Nhà Hẻm Xe Tải 8m trải nhựa 220/160A Lê Văn Sỹ, P. 14, Quận 3

Giá: 12.9 Tỷ

Diện tích KV: 63 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán nhà hẻm xe hơi 595 Cách Mạng 8, P. 15 quận 10, nhà đẹp

Giá: 17.5 Tỷ

Diện tích KV: 128.9 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán nhà hẻm 40/3 Đặng Minh Khiêm, Phường 4, Quận 11.

Giá: 7 Tỷ

Diện tích KV: 40 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán Nhà Mặt Tiền, 1726 Nguyễn Duy Trinh, P. Trường Thạnh, Quận 9,

Giá: 9 Tỷ

Diện tích KV: 160.4 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Chính chủ bán nhà hẻm 287 Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh

Giá: 4.3 Tỷ

Diện tích KV: 46.6 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán đất đường xe tải 8m Xuân Thới 6, Xuân Thới Đông, Hóc Môn

Giá: 18.7 Tỷ

Diện tích KV: 250 m2

Ngày đăng: 27/11/2020

Bán Nhà Và Đất hẻm nội bộ nằm ngay trung tâm quận 9

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 78 m2

Ngày đăng: 26/11/2020

Bán nhà 16/87/36, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3

Giá: 8.2 Tỷ

Diện tích KV: 38.5 m2

Ngày đăng: 26/11/2020

Bán nhà vị trí đẹp khu trung tâm Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 82.9 m2

Ngày đăng: 26/11/2020

Bán nhà Nơ Trang Long, Bình Thạnh, 54m2, 1 lầu

Giá: 7 Tỷ

Diện tích KV: 54 m2

Ngày đăng: 24/11/2020

Bán nhà Sông Lu 2, Ấp 5, Hòa Phú, Củ Chi

Giá: 2.7 Tỷ

Diện tích KV: 174 m2

Ngày đăng: 24/11/2020

Đang tải dữ liệu...