Hôm nay, Thứ 3 23/05/2017

Banner vip nhất

Giá: 400 Triệu

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 22/05/2017

Giá: 2.9 Tỷ

Diện tích KV: 52.5 m²

Ngày đăng: 22/05/2017

Giá: 1.25 Tỷ

Diện tích KV: 79 m²

Ngày đăng: 22/05/2017

Giá: 3.8 Tỷ

Diện tích KV: 150 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 2.4 Tỷ

Diện tích KV: 148.5 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 1.7 Tỷ

Diện tích KV: 82 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 13.5 Tỷ

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 2.35 Tỷ

Diện tích KV: 90 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 4.85 Tỷ

Diện tích KV: 76 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 98 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 4.7 Tỷ

Diện tích KV: 184 m²

Ngày đăng: 21/05/2017

Giá: 3.7 Tỷ

Diện tích KV: 136.8 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 945 Triệu

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 9.5 Tỷ

Diện tích KV: 56 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 4.98 Tỷ

Diện tích KV: 125 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 780 Triệu

Diện tích KV: 17 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 3.7 Tỷ

Diện tích KV: 114 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 1.35 Tỷ

Diện tích KV: 37.5 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 1.8 Tỷ

Diện tích KV: 65 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 2.6 Tỷ

Diện tích KV: 56 m²

Ngày đăng: 20/05/2017

Giá: 2.53 Tỷ

Diện tích KV: 65.7 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 250 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 2.2 Tỷ

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 2.8 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 6.2 Tỷ

Diện tích KV: 1078 m²

Ngày đăng: 18/05/2017

Giá: 1.95 Tỷ

Diện tích KV: 89 m²

Ngày đăng: 18/05/2017

Giá: 8.5 Tỷ

Diện tích KV: 102 m²

Ngày đăng: 18/05/2017

Giá: 5.3 Tỷ

Diện tích KV: 210 m²

Ngày đăng: 18/05/2017

Giá: 2.15 Tỷ

Diện tích KV: 130 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 140 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 99.2 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 550 Triệu

Diện tích KV: 16 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 900 Triệu

Diện tích KV: 94.5 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 1.5 Tỷ

Diện tích KV: 28 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 3.4 Triệu

Diện tích KV: 148 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 350 Triệu

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 16/05/2017

Giá: 1.55 Tỷ

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 16/05/2017

Giá: 800 Triệu

Diện tích KV: 35 m²

Ngày đăng: 16/05/2017

Giá: 2.6 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 2.5 Tỷ

Diện tích KV: 161 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 107 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 3.25 Tỷ

Diện tích KV: 78 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 2 Tỷ

Diện tích KV: 117 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 5.5 Tỷ

Diện tích KV: 117.4 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 13.5 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 7.2 Tỷ

Diện tích KV: 68.9 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 850 Triệu

Diện tích KV: 24 m²

Ngày đăng: 12/05/2017

Giá: 4.9 Tỷ

Diện tích KV: 116 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 8 Tỷ

Diện tích KV: 120 m²

Ngày đăng: 15/05/2017

Giá: 3.15 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 14/05/2017

Giá: 2.45 Tỷ

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 14/05/2017

Giá: 4.3 Tỷ

Diện tích KV: ...

Ngày đăng: 14/05/2017

Giá: 1.7 Tỷ

Diện tích KV: 325 m²

Ngày đăng: 14/05/2017

Giá: 7.1 Tỷ

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 13/05/2017

Giá: 7.1 Tỷ

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 13/05/2017

Giá: 740 Triệu

Diện tích KV: 45 m²

Ngày đăng: 13/05/2017

Giá: 35 Triệu/tháng

Diện tích KV: 660 m²

Ngày đăng: 22/05/2017

Giá: 19 Triệu/tháng

Diện tích KV: 148 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 15 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 16 Triệu/tháng

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 19/05/2017

Giá: 8000 USD/tháng

Diện tích KV: 228 m²

Ngày đăng: 18/05/2017

Giá: 800 Triệu

Diện tích KV: 217.8 m²

Ngày đăng: 17/05/2017

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 14/05/2017

Giá: 4.3 Tỷ

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 14/05/2017

Giá: 14 Triệu/tháng

Diện tích KV: 140 m²

Ngày đăng: 11/05/2017

Giá: 1.7 Triệu/tháng

Diện tích KV: 15 m²

Ngày đăng: 11/05/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 200 m²

Ngày đăng: 10/05/2017

Giá: 65 Triệu/tháng

Diện tích KV: 84 m²

Ngày đăng: 07/08/2016

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 08/05/2017

Giá: 1.1 Tỷ

Diện tích KV: 29.8 m²

Ngày đăng: 04/05/2017

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 04/05/2017

Giá: 4.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 15 m²

Ngày đăng: 03/05/2017

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 03/05/2017

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 28/04/2017

Giá: 140 Triệu/tháng

Diện tích KV: 2500 m²

Ngày đăng: 27/04/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 26/04/2017

Giá: 2.3 Tỷ

Diện tích KV: 21 m²

Ngày đăng: 26/04/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 25/04/2017

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 150 m²

Ngày đăng: 21/04/2017

Giá: 960 Triệu

Diện tích KV: 54 m²

Ngày đăng: 21/04/2017

Giá: 3.9 Tỷ

Diện tích KV: 128 m²

Ngày đăng: 16/04/2017

Giá: 5500 USD/tháng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 13/04/2017

Giá: 4000 USD/tháng

Diện tích KV: 92 m²

Ngày đăng: 13/04/2017

Giá: 5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 13/04/2017

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 25 m²

Ngày đăng: 12/04/2017

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 12/04/2017

Giá: 18 Triệu/tháng

Diện tích KV: 43 m²

Ngày đăng: 09/04/2017

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 08/04/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 7000 m²

Ngày đăng: 04/04/2017

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 26 m²

Ngày đăng: 03/04/2017

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50 m²

Ngày đăng: 01/04/2017

Giá: 5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 30/03/2017

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 29/03/2017

Giá: 7.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 27/03/2017

Giá: 22 Triệu/tháng

Diện tích KV: 1320 m²

Ngày đăng: 24/03/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 40000 m²

Ngày đăng: 22/03/2017

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 144 m²

Ngày đăng: 18/03/2017

Giá: 27000 USD/tháng

Diện tích KV: 176 m²

Ngày đăng: 18/03/2017

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 17/03/2017

Giá: 3.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 24 m²

Ngày đăng: 17/03/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 16/03/2017

Giá: 4.2 Tỷ

Diện tích KV: 120 m²

Ngày đăng: 16/03/2017

Giá: 2800 USD/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 11/03/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 280 m²

Ngày đăng: 10/03/2017

Giá: 11 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 10/03/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 458.7 m²

Ngày đăng: 10/03/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 112 m²

Ngày đăng: 09/03/2017

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 144 m²

Ngày đăng: 09/03/2017

Giá: 11 Triệu/tháng

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 09/03/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 90 m²

Ngày đăng: 07/03/2017

Giá: 32 Triệu/tháng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 07/03/2017

Giá: 30 Triệu/m2

Diện tích KV: 392 m²

Ngày đăng: 06/03/2017

Giá: 70 Triệu/tháng

Diện tích KV: 2500 m²

Ngày đăng: 05/03/2017

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 84 m²

Ngày đăng: 05/03/2017


Tin xem nhiều nhất

Bán nhà Ngay Trạm Thu phí Tân Kì Tân Quý Hẻm 738 Quốc Lộ 1A BHH B Quận Bình Tân

Giá: 790 Triệu

Diện tích KV: 30.8 m2

Ngày đăng: 12/05/2017

Bán nhà tại Nhị Tân 1, Hóc Môn.

Giá: 4.2 Tỷ

Diện tích KV: 220 m2

Ngày đăng: 12/05/2017

Bán nhà ấp 1, Vĩnh Lộc A, 5x11m, 1 trệt, 1 lầu, số nhà huyện , Bình Chánh

Giá: 1.3 Tỷ

Diện tích KV: 55 m2

Ngày đăng: 12/05/2017

Bán nhả hẻm Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận.

Giá: 9.5 Tỷ

Diện tích KV: 69.1 m2

Ngày đăng: 12/05/2017

Bán gấp nhà hẻm 360/34 Tân Hoà Đông- Bình Tân

Giá: 2.220 Tỷ

Diện tích KV: 48 m2

Ngày đăng: 11/05/2017

Bán nhà quận 12

Giá: 620 Triệu

Diện tích KV: 17 m2

Ngày đăng: 11/05/2017

Bán Nhà 27/35/13 Bùi Tư Toàn, An Lạc, Bình Tân

Giá: 2 Tỷ

Diện tích KV: 58.8 m2

Ngày đăng: 11/05/2017

Nhà cần bán gấp nhà 127/1 Nguyễn Tư Giản, phường 12 quận Gò Vấp.

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 60 m2

Ngày đăng: 11/05/2017

Cần bán gấp nhà HXT đường số 2 phường 16 quận Gò Vấp.

Giá: 3.49 Tỷ

Diện tích KV: 68 m2

Ngày đăng: 11/05/2017

Bán Lô Đất 500 m2 , ( 14 x 35 ) , Hẻm 6m đường Sông Lưu , Trung An , Củ Chi

Giá: 1.6 Triệu/m2

Diện tích KV: 500 m2

Ngày đăng: 10/05/2017

Cần bán 1trong 2 căn nhà đường Võ Duy Ninh, Quận P. 22, Bình Thạnh

Giá: 2.5 Tỷ

Diện tích KV: 48.1 m2

Ngày đăng: 10/05/2017

Bán khách sạn 460A Hoàng Hữu Nam, KP Giãn Dân,P Long Thành Mỹ, P. Long Thạnh Mỹ| Quận 9

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 200 m2

Ngày đăng: 10/05/2017

Bán gấp nhà 48/6A đường Lam Sơn Phường 6, Bình Thạnh

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 0 m2

Ngày đăng: 09/05/2017

Bán nhà 139A Thuận Kiều P4 Q11

Giá: 14.8 Tỷ

Diện tích KV: 40 m2

Ngày đăng: 09/05/2017

Bán nhà đường số 6 phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Giá: 2.7 Tỷ

Diện tích KV: 67.9 m2

Ngày đăng: 09/05/2017

Cho thuê nhà 553 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10

Giá: 65 Triệu/tháng

Diện tích KV: 84 m2

Ngày đăng: 07/08/2016

Bán nhà gồm 14 phòng đang cho thuê số 3/46/3 Đường Số 1, P. BHH, Bình Tân

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 120 m2

Ngày đăng: 09/05/2017

Bán nhà hẻm xe hơi TCH26, Tân Chánh Hiệp, Q.12

Giá: 2.9 Tỷ

Diện tích KV: 88 m2

Ngày đăng: 08/05/2017

Cần bán gấp lô đất đường số 2, Trường Thọ, Thủ Đức

Giá: 1.5 Tỷ

Diện tích KV: 61 m2

Ngày đăng: 08/05/2017

Bán đất sau KDC Xuyên Á, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An

Giá: 7.2 Tỷ

Diện tích KV: 8000 m2

Ngày đăng: 08/05/2017

Bán đất nhà xưởng 88A Đường Liên khu 1-6 P Bình Trị Đông Quận Bình Tân

Giá: 24.6 Tỷ

Diện tích KV: 1200 m2

Ngày đăng: 08/05/2017

Bán gấp nhà tại An Phú Đông - Quận 12

Giá: 2.8 Tỷ

Diện tích KV: 120 m2

Ngày đăng: 07/05/2017

Bán nhà hẻm xe hơi 89/9 Phùng Hưng, P.13, Q.5

Giá: 10.7 Tỷ

Diện tích KV: 76 m2

Ngày đăng: 07/05/2017

Bán nhà 32/16 TCH35, Tân Chánh Hiệp, Q.12

Giá: 1.750 Tỷ

Diện tích KV: 44 m2

Ngày đăng: 07/05/2017

Bán Nhà Góc 2 MT 9B Đường Số 12B ( Cư Xá Ngân Hàng ) Quận 7

Giá: 11.3 Tỷ

Diện tích KV: 140 m2

Ngày đăng: 07/05/2017

Bán nhà gấp 128/12 đường lê đình cẩn , F.Tân Tạo , Bình Tân

Giá: 2.16 Tỷ

Diện tích KV: 54 m2

Ngày đăng: 06/05/2017

Bán nhà HXH đường TA 16 , F.Thới An , Q.12

Giá: 2.15 Tỷ

Diện tích KV: 48 m2

Ngày đăng: 06/05/2017

Bán 2 căn nhà quận 12 và Củ Chi

Giá: 1.65 Tỷ

Diện tích KV: 67 m2

Ngày đăng: 06/05/2017

Bán nhà hẻm 474/31 đường Nguyễn Tri Phương, P. 9, Quận 10

Giá: 2.5 Tỷ

Diện tích KV: 25 m2

Ngày đăng: 06/05/2017

Cho thuê nhà 323 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình

Giá: 100 Triệu/tháng

Diện tích KV: 94 m2

Ngày đăng: 06/05/2017

Đang tải dữ liệu...