Hôm nay, Thứ 7 16/12/2017

Banner vip nhất

Giá: 44 Tỷ

Diện tích KV: 1350 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 1.35 Tỷ

Diện tích KV: 57 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 4.1 Tỷ

Diện tích KV: 52.6 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 4.1 Tỷ

Diện tích KV: 52.6 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 83 Triệu/m2

Diện tích KV: 272.6 m²

Ngày đăng: 08/12/2017

Giá: 1.35 Tỷ

Diện tích KV: 96 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 900 Triệu

Diện tích KV: 21 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 67.5 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 1.825 Tỷ

Diện tích KV: 192 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 3.2 Tỷ

Diện tích KV: 36 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 85 Triệu/tháng

Diện tích KV: ...

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 1.65 Tỷ

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 1.3 Tỷ

Diện tích KV: 39 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 43 Triệu/m2

Diện tích KV: 101.2 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 3.85 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 14 Tỷ

Diện tích KV: 141 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 1.75 Tỷ

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 89 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 10 Tỷ

Diện tích KV: 360 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 4 Tỷ

Diện tích KV: 140 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 7 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 4.1 Tỷ

Diện tích KV: 2287 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 1.8 Tỷ

Diện tích KV: 44.8 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 4.65 Tỷ

Diện tích KV: 105 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 1.6 Tỷ

Diện tích KV: 56 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 120.7 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 1.35 Tỷ

Diện tích KV: 23 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 2.48 Tỷ

Diện tích KV: 54 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 1.5 Tỷ

Diện tích KV: 15.8 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 5.5 Tỷ

Diện tích KV: 54 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 4.5 Tỷ

Diện tích KV: 109.2 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 2.4 Tỷ

Diện tích KV: 37.5 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 1.2 Tỷ

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 6 Tỷ

Diện tích KV: 220 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 5.5 Tỷ

Diện tích KV: 60.8 m²

Ngày đăng: 12/12/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 2989 m²

Ngày đăng: 12/12/2017

Giá: 2.2 Tỷ

Diện tích KV: 400 m²

Ngày đăng: 12/12/2017

Giá: 4.5 Tỷ

Diện tích KV: 194 m²

Ngày đăng: 24/10/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 24/10/2017

Giá: 2.38 Tỷ

Diện tích KV: 85.4 m²

Ngày đăng: 12/12/2017

Giá: 14 Tỷ

Diện tích KV: 424 m²

Ngày đăng: 12/12/2017

Giá: 1.72 Tỷ

Diện tích KV: 21 m²

Ngày đăng: 12/12/2017

Giá: 6.5 Tỷ

Diện tích KV: 140 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: 8.6 Tỷ

Diện tích KV: 112 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 173 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: 5.5 Tỷ

Diện tích KV: 96 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: 2.85 Tỷ

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 10/12/2017

Giá: 1.25 Tỷ

Diện tích KV: 75 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 79.1 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 1.63 Tỷ

Diện tích KV: 45.5 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 1.85 Tỷ

Diện tích KV: 46 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 448 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 22.5 Tỷ

Diện tích KV: 97 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 6.6 Tỷ

Diện tích KV: 38.4 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 3.5 Tỷ

Diện tích KV: 90 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 9.5 Tỷ

Diện tích KV: 98.4 m²

Ngày đăng: 08/12/2017

Giá: 50 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 2.3 Triệu/tháng

Diện tích KV: 20 m²

Ngày đăng: 16/12/2017

Giá: 3.5 Triệu

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 15/12/2017

Giá: 28 Triệu/tháng

Diện tích KV: 63 m²

Ngày đăng: 14/12/2017

Giá: 30 Triệu

Diện tích KV: 111 m²

Ngày đăng: 13/12/2017

Giá: 6 Triệu/tháng

Diện tích KV: 140 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: 8.6 Tỷ

Diện tích KV: 112 m²

Ngày đăng: 11/12/2017

Giá: 30 Triệu

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 10/12/2017

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 35 m²

Ngày đăng: 09/12/2017

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 128 m²

Ngày đăng: 08/12/2017

Giá: 7 - 9 Triệu/tháng

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 08/12/2017

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 2400 m²

Ngày đăng: 08/12/2017

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 200 m²

Ngày đăng: 07/12/2017

Giá: 7.5 Tỷ

Diện tích KV: 157 m²

Ngày đăng: 07/12/2017

Giá: 39 Tỷ

Diện tích KV: 229.6 m²

Ngày đăng: 05/12/2017

Giá: 23 Triệu/tháng

Diện tích KV: 56 m²

Ngày đăng: 04/12/2017

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 74 m²

Ngày đăng: 02/12/2017

Giá: 13 Triệu/tháng

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 30/11/2017

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 450 m²

Ngày đăng: 29/11/2017

Giá: 7.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 28/11/2017

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 27/11/2017

Giá: 10 Triệu/tháng

Diện tích KV: 189 m²

Ngày đăng: 25/11/2017

Giá: 26 Triệu/tháng

Diện tích KV: 488 m²

Ngày đăng: 25/11/2017

Giá: 10.5 Tỷ

Diện tích KV: 116 m²

Ngày đăng: 25/11/2017

Giá: 14 Triệu/tháng

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 24/11/2017

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 200 m²

Ngày đăng: 20/11/2017

Giá: 10 Triệu/tháng

Diện tích KV: 186 m²

Ngày đăng: 18/11/2017

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 15/11/2017

Giá: 4.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 14/11/2017

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 14/11/2017

Giá: 40 Triệu

Diện tích KV: 800 m²

Ngày đăng: 14/11/2017

Giá: 19 Triệu/tháng

Diện tích KV: 129 m²

Ngày đăng: 14/11/2017

Giá: 21 Triệu

Diện tích KV: 99 m²

Ngày đăng: 14/11/2017

Giá: 15 Triệu

Diện tích KV: 700 m²

Ngày đăng: 14/11/2017

Giá: 11 Tỷ

Diện tích KV: 126 m²

Ngày đăng: 10/11/2017

Giá: 75 Triệu

Diện tích KV: 200 m²

Ngày đăng: 09/11/2017

Giá: 12 Triệu

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 09/11/2017

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 700 m²

Ngày đăng: 08/11/2017

Giá: 950 Triệu

Diện tích KV: 30.4 m²

Ngày đăng: 07/11/2017

Giá: 1700 USD/tháng

Diện tích KV: 54.4 m²

Ngày đăng: 04/11/2017

Giá: 23 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 03/11/2017

Giá: 5.6 Tỷ

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 03/11/2017

Giá: 4.5 Tỷ

Diện tích KV: 300 m²

Ngày đăng: 02/11/2017

Giá: 10.2 Tỷ

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 02/11/2017

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 01/11/2017

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 300 m²

Ngày đăng: 31/10/2017

Giá: 35 Triệu

Diện tích KV: 400 m²

Ngày đăng: 26/10/2017

Giá: 85 Triệu

Diện tích KV: 220 m²

Ngày đăng: 25/10/2017

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 400 m²

Ngày đăng: 25/10/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 95 m²

Ngày đăng: 25/10/2017

Giá: 70 Triệu/tháng

Diện tích KV: 280 m²

Ngày đăng: 25/10/2017

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 400 m²

Ngày đăng: 25/10/2017

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 24 m²

Ngày đăng: 19/10/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 19/10/2017

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 19/10/2017

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 19/10/2017

Giá: 100 Triệu/tháng

Diện tích KV: 190 m²

Ngày đăng: 19/10/2017


Tin xem nhiều nhất

Cần bán nhà ở hóc môn, ngang 6 dài 15 , vi bằng công chứng

Giá: 1.4 Tỷ

Diện tích KV: 90 m2

Ngày đăng: 08/12/2017

Nhà Bán số 50/22 Tân Quý , Tân Phú

Giá: 6.5 Tỷ

Diện tích KV: 72.5 m2

Ngày đăng: 08/12/2017

Bán căn hộ cao cấp The Vinhomes đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 76 m2

Ngày đăng: 08/12/2017

Bán nhà hẻm xe hơi Đường Gò Dầu Quận Tân Phú.

Giá: 3.75 Triệu

Diện tích KV: 67 m2

Ngày đăng: 08/12/2017

Cần bán nhà gấp đường Nguyễn Thị Tồn - P.Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai

Giá: 4.5 Tỷ

Diện tích KV: 187 m2

Ngày đăng: 07/12/2017

Bán nhà cấp 4 hẻm rộng 5m khu phố 5, P. Linh Xuân, quận Thủ Đức

Giá: 2.48 Tỷ

Diện tích KV: 87.9 m2

Ngày đăng: 07/12/2017

Cần bán gấp khách sạn số 593 Lũy Bán Bích P.Phú Thạnh Q.Tân Phú

Giá: 25.5 Tỷ

Diện tích KV: 114 m2

Ngày đăng: 07/12/2017

Bán nhà và đất diện tích 4000m2 Xã bình Mỹ Huyện Củ Chi

Giá: 10 Tỷ

Diện tích KV: 3957.6 m2

Ngày đăng: 07/12/2017

Bán nhà 2 mặt tiền số 24 Bến Phú Định P. 16 quận 8

Giá: 7.5 Tỷ

Diện tích KV: 157 m2

Ngày đăng: 07/12/2017

Bán nhà mặt tiền đường nhựa 8m đường số 59, P.14, Gò Vấp

Giá: 4.8 Tỷ

Diện tích KV: 85.5 m2

Ngày đăng: 06/12/2017

Bán nhà hẻm xe hơi 24/6 Trần Bình Trong, P.5, Bình Thạnh

Giá: 2.25 Tỷ

Diện tích KV: 15 m2

Ngày đăng: 06/12/2017

Bán nhà HXH đường số 3 KDC Hoàng Long, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Giá: 980 Triệu

Diện tích KV: 27.7 m2

Ngày đăng: 06/12/2017

Bán hai miếng đất thổ cư hẻm xe hơi đường số 48 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Giá: 27 Triệu/m2

Diện tích KV: 200 m2

Ngày đăng: 02/11/2017

Bán căn hộ Tecco Green Gest đường Phan Văn Hớn q12

Giá: 1.25 Tỷ

Diện tích KV: 65 m2

Ngày đăng: 05/12/2017

Bán nhà hẽm 334 1 hoặc 2 căn liền kề Quận Gò Vấp ( Sổ Hồng Chính Chủ )

Giá: 1.35 Tỷ

Diện tích KV: 15 m2

Ngày đăng: 05/12/2017

Bán căn hộ chung cư Mặt tiền đường Nguyễn Trãi, P.14, quận 5.

Giá: 1.7 Tỷ

Diện tích KV: 74 m2

Ngày đăng: 13/11/2017

Bán đất đường Tân Thới Nhất 8, Quận 12, có nhà xưởng

Giá: 25 Tỷ

Diện tích KV: 672.8 m2

Ngày đăng: 05/12/2017

Cần bán căn nhà 623/43H Cách Mạng Tháng Tám, P. 15, Quận 10 .

Giá: 3.7 Tỷ

Diện tích KV: 33 m2

Ngày đăng: 05/12/2017

Bán nhà 68B/ 1/ / 12 Đặng Nguyên Cẩn, P. 14, Quận 6

Giá: 6 Tỷ

Diện tích KV: 100 m2

Ngày đăng: 05/12/2017

Bán hoặc cho thuê nhà mặt tiền Quận Tân Phú

Giá: 39 Tỷ

Diện tích KV: 229.6 m2

Ngày đăng: 05/12/2017

Cần bán nhà hẻm xe hơi 73/20 đường số 10, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Giá: 2.95 Tỷ

Diện tích KV: 64 m2

Ngày đăng: 04/12/2017

Bán đất hẻm xe hơi 105/ 52 / nguyễn thị tú, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

Giá: 2.69 Tỷ

Diện tích KV: 69.8 m2

Ngày đăng: 04/12/2017

Bán nhà số 177/29 Quốc Lộ 1K, kp5 phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Giá: 6.7 Tỷ

Diện tích KV: 206.3 m2

Ngày đăng: 03/12/2017

Bán nhà đường số 2, phường 3, quận Gò Vấp.

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 210 m2

Ngày đăng: 03/12/2017

Bán Nhà 285 Kinh Dương Vương,An Lạc, Bình Tân

Giá: 6.8 Tỷ

Diện tích KV: 57.2 m2

Ngày đăng: 03/12/2017

Bán nhà ngay góc hai mặt tiền 55 đường số 4, Tân Tạo A, Bình Tân

Giá: 6.3 Tỷ

Diện tích KV: 140 m2

Ngày đăng: 02/12/2017

Bán Nhà 1 trệt 2 lầu Hoàng Hoa Thám, Tân Bình

Giá: 9.5 Tỷ

Diện tích KV: 245 m2

Ngày đăng: 02/12/2017

Bán Nhà 666/62 Đường 3/2, Phường 14, Q. 10

Giá: 22 Tỷ

Diện tích KV: 149 m2

Ngày đăng: 02/12/2017

Bán Nhà 958/13/18 Lạc Long Quân, P.9, Tân Bình

Giá: 5.5 Tỷ

Diện tích KV: 50.4 m2

Ngày đăng: 02/12/2017

Đang tải dữ liệu...