Hôm nay, Thứ 6 04/12/2020

Banner vip nhất

Giá: 6.2 Tỷ

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 04/12/2020

Giá: 8.2 Tỷ

Diện tích KV: 38.5 m²

Ngày đăng: 03/12/2020

Giá: 22 Tỷ

Diện tích KV: 5353 m²

Ngày đăng: 03/12/2020

Giá: 5.4 Tỷ

Diện tích KV: 88.4 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 39.5 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 14 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50.5 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 20 Tỷ

Diện tích KV: 88 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 7.2 Tỷ

Diện tích KV: 42 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 48 Tỷ

Diện tích KV: 113 m²

Ngày đăng: 01/12/2020

Giá: 10.8 Tỷ

Diện tích KV: 82.5 m²

Ngày đăng: 30/11/2020

Giá: 2.4 Tỷ

Diện tích KV: 53.3 m²

Ngày đăng: 30/11/2020

Giá: 33 Tỷ

Diện tích KV: 165 m²

Ngày đăng: 30/11/2020

Giá: 4.8 Tỷ

Diện tích KV: 71.5 m²

Ngày đăng: 28/11/2020

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 92 m²

Ngày đăng: 28/11/2020

Giá: 4.6 Tỷ

Diện tích KV: 92 m²

Ngày đăng: 28/11/2020

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 12.85 Tỷ

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 12.9 Tỷ

Diện tích KV: 63 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 17.5 Tỷ

Diện tích KV: 128.9 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 7 Tỷ

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 9 Tỷ

Diện tích KV: 160.4 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 4.3 Tỷ

Diện tích KV: 46.6 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: 18.7 Tỷ

Diện tích KV: 250 m²

Ngày đăng: 27/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 78 m²

Ngày đăng: 26/11/2020

Giá: 8.2 Tỷ

Diện tích KV: 38.5 m²

Ngày đăng: 26/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 82.9 m²

Ngày đăng: 26/11/2020

Giá: 7 Tỷ

Diện tích KV: 54 m²

Ngày đăng: 24/11/2020

Giá: 2.7 Tỷ

Diện tích KV: 174 m²

Ngày đăng: 24/11/2020

Giá: 2 Tỷ

Diện tích KV: 110 m²

Ngày đăng: 24/11/2020

Giá: 890 Triệu

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 24/11/2020

Giá: 1.85 Tỷ

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 24/11/2020

Giá: 100 Triệu

Diện tích KV: 74 m²

Ngày đăng: 24/11/2020

Giá: 25 Triệu/m2

Diện tích KV: 207 m²

Ngày đăng: 23/11/2020

Giá: 3.4 Tỷ

Diện tích KV: 36 m²

Ngày đăng: 21/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: 10.8 Tỷ

Diện tích KV: 67.2 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: 2.7 Tỷ

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 20 Tỷ

Diện tích KV: 153 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 2.15 Tỷ

Diện tích KV: 15.6 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 12 Tỷ

Diện tích KV: 114 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 520 Triệu

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 7.15 Tỷ

Diện tích KV: 73.2 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 26.5 Tỷ

Diện tích KV: 456 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 12 Tỷ

Diện tích KV: 251 m²

Ngày đăng: 18/11/2020

Giá: 3.7 Tỷ

Diện tích KV: 21 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 6 Tỷ

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 14.5 Tỷ

Diện tích KV: 200 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 2.350 Tỷ

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 14/11/2020

Giá: 2.360 Tỷ

Diện tích KV: 46 m²

Ngày đăng: 14/11/2020

Giá: 9.8 Tỷ

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 14/11/2020

Giá: 4.4 Tỷ

Diện tích KV: 40 m²

Ngày đăng: 13/11/2020

Giá: 3.65 Tỷ

Diện tích KV: 52 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 3.25 Tỷ

Diện tích KV: 36 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 8 Tỷ

Diện tích KV: 96 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 3.65 Tỷ

Diện tích KV: 43.4 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 3.7 Tỷ

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 10/11/2020

Giá: 570 Triệu

Diện tích KV: 45 m²

Ngày đăng: 09/11/2020

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 175 m²

Ngày đăng: 04/12/2020

Giá: 6 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50 m²

Ngày đăng: 03/12/2020

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 75 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: 20 Tỷ

Diện tích KV: 88 m²

Ngày đăng: 02/12/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 340 m²

Ngày đăng: 01/12/2020

Giá: 9.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 45 m²

Ngày đăng: 28/11/2020

Giá: 35 Triệu/tháng

Diện tích KV: 50 m²

Ngày đăng: 25/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 26/11/2020

Giá: 120 Triệu

Diện tích KV: 187 m²

Ngày đăng: 25/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 46 m²

Ngày đăng: 21/11/2020

Giá: 7.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: 10.8 Tỷ

Diện tích KV: 67.2 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 304 m²

Ngày đăng: 20/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 19/11/2020

Giá: 70 Triệu/tháng

Diện tích KV: 120 m²

Ngày đăng: 18/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 48 m²

Ngày đăng: 17/11/2020

Giá: 40 Triệu/tháng

Diện tích KV: 175 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 16/11/2020

Giá: 6 Triệu/tháng

Diện tích KV: 22.8 m²

Ngày đăng: 14/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 38 Triệu/tháng

Diện tích KV: 124 m²

Ngày đăng: 12/11/2020

Giá: 38 Triệu/tháng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 11/11/2020

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 106.6 m²

Ngày đăng: 07/11/2020

Giá: 8 Triệu

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 05/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 15 m²

Ngày đăng: 04/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 500 m²

Ngày đăng: 02/11/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 315 m²

Ngày đăng: 01/11/2020

Giá: 8 Triệu/tháng

Diện tích KV: 64 m²

Ngày đăng: 30/10/2020

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 90 m²

Ngày đăng: 29/10/2020

Giá: 900 Triệu

Diện tích KV: 300 m²

Ngày đăng: 27/10/2020

Giá: 150 Triệu/tháng

Diện tích KV: 2015 m²

Ngày đăng: 18/10/2020

Giá: 35 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 17/10/2020

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 220 m²

Ngày đăng: 05/10/2020

Giá: 12 Triệu/tháng

Diện tích KV: 33.6 m²

Ngày đăng: 03/10/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 01/10/2020

Giá: 10 Triệu/tháng

Diện tích KV: 33 m²

Ngày đăng: 30/09/2020

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 77 m²

Ngày đăng: 25/09/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 23/09/2020

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 175 m²

Ngày đăng: 22/09/2020

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 297 m²

Ngày đăng: 21/09/2020

Giá: 50 Triệu/tháng

Diện tích KV: 702 m²

Ngày đăng: 21/09/2020

Giá: 18 Triệu/tháng

Diện tích KV: 30 m²

Ngày đăng: 17/09/2020

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 47 m²

Ngày đăng: 14/09/2020

Giá: 25 Triệu/tháng

Diện tích KV: 72 m²

Ngày đăng: 13/09/2020

Giá: 20 Triệu/tháng

Diện tích KV: 76 m²

Ngày đăng: 12/09/2020

Giá: 50 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 10/09/2020

Giá: 160 Triệu/tháng

Diện tích KV: 168 m²

Ngày đăng: 09/09/2020

Giá: 30 Triệu/tháng

Diện tích KV: 82 m²

Ngày đăng: 08/09/2020

Giá: 45 Triệu/tháng

Diện tích KV: 132 m²

Ngày đăng: 08/09/2020

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 100 m²

Ngày đăng: 30/08/2020

Giá: 33 Triệu/tháng

Diện tích KV: 60 m²

Ngày đăng: 28/08/2020

Giá: 19 Triệu/tháng

Diện tích KV: 59.5 m²

Ngày đăng: 26/08/2020

Giá: 15 Triệu/tháng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 25/08/2020

Giá: 12.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 70 m²

Ngày đăng: 21/08/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 80 m²

Ngày đăng: 19/08/2020

Giá: 17 Triệu/tháng

Diện tích KV: 0 m²

Ngày đăng: 18/08/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 750 m²

Ngày đăng: 18/08/2020

Giá: 7.5 Triệu/tháng

Diện tích KV: 32 m²

Ngày đăng: 14/08/2020

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 46.8 m²

Ngày đăng: 14/08/2020


Tin xem nhiều nhất

Bán nhà mặt tiền số 124 đường 3/2 P12 Q10. Vị trí VIP nhất đường 3/2

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 113 m2

Ngày đăng: 06/11/2020

Bán nhà chính chủ 318/48 Phan Văn Trị P11 Quận Bình Thạnh

Giá: 7.8 Tỷ

Diện tích KV: 46 m2

Ngày đăng: 06/11/2020

Bán gấp nhà số 778/5/14, Tân Kỳ Tân Quý, P. BHH, Q. Bình Tân

Giá: 8.5 Tỷ

Diện tích KV: 56 m2

Ngày đăng: 06/11/2020

Bán xưởng sản xuất, xưởng mới xây dựng đường Trung An, Củ Chi

Giá: 17 Tỷ

Diện tích KV: 1392.4 m2

Ngày đăng: 05/11/2020

Bán nha HXH 6m, 125/62B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Bình Thạnh

Giá: 4.7 Tỷ

Diện tích KV: 32.4 m2

Ngày đăng: 05/11/2020

Bán nha HXH 6m, 125/62B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Bình Thạnh

Giá: 4.7 Tỷ

Diện tích KV: 32.4 m2

Ngày đăng: 05/11/2020

Bán khách sạn 20 phòng Đường Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp

Giá: 20.5 Tỷ

Diện tích KV: 250 m2

Ngày đăng: 03/11/2020

Bán nhà 20/ 35C, Cô Bắc, P. 1, Phú Nhuận.

Giá: 4.1 Tỷ

Diện tích KV: 37 m2

Ngày đăng: 03/11/2020

Bán nhà Đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Giá: 23 Tỷ

Diện tích KV: 64 m2

Ngày đăng: 03/11/2020

Bán nhà Hồ Học Lãm 3 căn liền kề, Phường An Lạc, Q. Bình Tân

Giá: 16.5 Tỷ

Diện tích KV: 260 m2

Ngày đăng: 01/11/2020

Cho Thuê Văn Phòng Mặt Tiền 95 A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận

Giá: Thương lượng

Diện tích KV: 315 m2

Ngày đăng: 01/11/2020

Cần bán nhà đường Tân Hóa, P.1, quận 11

Giá: 8.5 Tỷ

Diện tích KV: 61.2 m2

Ngày đăng: 31/10/2020

Cần bán đất Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An.

Giá: 550 Triệu

Diện tích KV: 96 m2

Ngày đăng: 30/10/2020

Cần bán đất Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An.

Giá: 550 Triệu

Diện tích KV: 96 m2

Ngày đăng: 30/10/2020

Bán nhà số 493/79/5B đường CMT8, P13, Q10

Giá: 6.5 Tỷ

Diện tích KV: 53.4 m2

Ngày đăng: 30/10/2020

Bán nhà 241/33/67c Bến Vân Đồn, P,5, Quân 4,

Giá: 2.6 Tỷ

Diện tích KV: 27.1 m2

Ngày đăng: 29/10/2020

Bán 3 căn nhà đẹp giá tốt quận Bình Tân .

Giá: 1.8 Tỷ

Diện tích KV: 25.2 m2

Ngày đăng: 27/10/2020

Bán Nhà 2 Mặt Tiền , 1687 Tĩnh Lộ 10, KP 5, P, Tân Tạo A, Bình Tân

Giá: 13 Triệu

Diện tích KV: 283 m2

Ngày đăng: 26/10/2020

Bán nhà 2MT ấp Bàu Sim, đường Nguyễn Thị Nhúng, xã Tân Thông Hội

Giá: 3.6 Tỷ

Diện tích KV: 176 m2

Ngày đăng: 25/10/2020

Bán Nhà Xưởng Góc 2 MT Thạnh Xuân 25 , F. Thạnh Xuân, Q.12

Giá: 5.8 Tỷ

Diện tích KV: 330 m2

Ngày đăng: 24/10/2020

Bán Nhà Xưởng MT Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp .

Giá: 75 Triệu/m2

Diện tích KV: 432 m2

Ngày đăng: 24/10/2020

Bán nhà hẻm C3 đường Phạm Hùng, Bình Chánh

Giá: 3.95 Tỷ

Diện tích KV: 88 m2

Ngày đăng: 23/10/2020

Cần bán căn nhà 196/4 Nghĩa Phát, P7, Tân Bình.

Giá: 9.2 Tỷ

Diện tích KV: 200 m2

Ngày đăng: 23/10/2020

Cho thuê mặt bằng 5 tầng số 352 Nguyễn Xí, phường 13, Bình Thạnh

Giá: 180 Triệu/tháng

Diện tích KV: 216 m2

Ngày đăng: 23/10/2020

Bán nhà Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3

Giá: 16 Tỷ

Diện tích KV: 71 m2

Ngày đăng: 18/10/2020

Bán nhà hàng karaoke MT Quang Trung, P. 8, Q. Gò Vấp

Giá: 85 Tỷ

Diện tích KV: 265 m2

Ngày đăng: 17/10/2020

Bán nhà Mặt tiền 149 Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Q. 1

Giá: 58 Tỷ

Diện tích KV: 125 m2

Ngày đăng: 17/10/2020

Bán Nhà Hẻm 619/9a Phạm Thế Hiển, P,4,Q,8

Giá: 4.8 Tỷ

Diện tích KV: 49.3 m2

Ngày đăng: 16/10/2020

Bán Nhà căn Góc 2 MT Hẻm 115/21/14 Phạm Hữu Lầu, Quận 7

Giá: 7.8 Tỷ

Diện tích KV: 200 m2

Ngày đăng: 14/10/2020

Đang tải dữ liệu...